Lidmaatschap

Iedere BIG-geregistreerde arts kan lid worden van de NVDP. Er zijn twee lidmaatschappen:

  • Het gratis lidmaatschap geeft toegang tot de volledige website, inclusief het volledige digitale-coupearchief. Het lidmaatschap geeft toegang tot de NVDP bijeenkomsten, leden hebben stemrecht conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Pathologen en pathologen in opleiding dienen lid te zijn van de NVVP. Voor niet-pathologen geldt deze verplichting niet.
  • Het erelidmaatschap geeft dezelfde rechten en mogelijkheden als het gewoon lidmaatschap. Ereleden worden op voordracht van het bestuur door de vereniging per acclamatie dan wel met eenvoudige meerderheid van stemmen gekozen, en wel voor het leven.

Om het lidmaatschap aan te vragen, stuurt u een mail naar het secretariaat van de NVVP, e-mailadres: expertisegroepen@pathology.nl, onder vermelding van uw BIG nummer.

Copyright 2024 NVDP