De Vereniging

De NVDP stelt zich ten doel, de dermatopathologie in Nederland te bevorderen, met speciale aandacht voor de interactie tussen dermatologen en pathologen. Hiertoe organiseert de vereniging bijeenkomsten met een educatief en een klinisch-wetenschappelijk doel, en streeft met deze verenigingswebsite naar het creëren van een online podium voor Nederlandstalige pathologen en dermatologen met speciale belangstelling voor de dermatopathologie.

De gedachte, de interactie tussen dermatologen en pathologen te stimuleren in verenigingsverband, kwam voort uit de activiteiten van de Nederlandse Werkgroep Dermatopathologie, die vele jaren onder bezielende leiding van prof. Theo Starink vanuit het VUmc en een aantal collegae uit den lande actief is geweest. De bijeenkomsten van de werkgroep bestonden vooral uit casuïstiek, gepresenteerd en bediscussieerd door de werkgroepleden.

De mogelijkheden, geboden door digitale microscopie en online interacties, en de wens om een vervolgstap te zetten naar uitgebreidere bijeenkomsten, deels thematisch van opzet, maakten de vervolgstap naar een vereniging gewenst en noodzakelijk. Deze vereniging, de NVDP, werd op initiatief van prof. Rick Hoekzema in 2015 opgericht door drie pathologen en drie dermatologen, die gezamenlijk het eerste verenigingsbestuur vormen:  dr. Markus Starink (AMC), penningmeester; prof. dr. Rick Hoekzema (AMC, VUmc), vice-voorzitter; prof. dr. Wolter Mooi (VUmc-AMC), voorzitter; dr. Gilles Diercks (UMCG), webmaster; dr. Lies Jaspars (VUmc, Ter Gooi Ziekenhuizen), secretaris; dr. Koen Quint (LUMC), lid.

Het verenigingsbestuur heeft voor de eerste fase van het bestaan van de vereniging een aantal prioriteiten gekozen:

  1. Het organiseren van bijeenkomsten voor en door de leden, gericht op klinische en histopathologische diagnostiek van huidziekten, met een accent op de interactie en de meerwaarde van de multidisciplinaire aanpak;
  2. Het maken en produceren van een uitgebreide verenigingswebsite, die de leden gelegenheid biedt om casuïstiek in te brengen of te becommentariëren, en die door middel van een gedigitaliseerd coupearchief ruimte biedt aan scholing en nascholing;
  3. Het aangaan en stimuleren van relaties met verwante beroepsverenigingen in en buiten Nederland, om de Nederlandse dermatopathologie zichtbaar te positioneren in de Nederlandse gezondheidszorg en in de internationale dermatopathologie.

Door ook een kostenloos online lidmaatschap aan te bieden, maakt de vereniging de facto de volledige inhoud van de website toegankelijk voor alle geïnteresseerde BIG-geregistreerde artsen. Omdat – weliswaar geanonimiseerde en niet tot de persoon herleidbare – ziektegeschiedenissen en afbeeldingen deel uitmaken van het werkterrein van de dermatopathologie en dus van de vereniging, is de content wel afgeschermd voor het algemene publiek en hebben alleen de leden de mogelijkheid om inhoud te plaatsen en om in de website te reageren op casuïstiek en andere content.

Copyright 2024 NVDP